Tag Archives: København

Siste reisedag.

På pilegrimsstaven min som jeg utrolig nok fremdeles har med meg står det brent inn: “La oss vandre i Herrens lys”. Min opplevelse er at det har jeg fått gjort, både i Hans lys og i Hans nåde. Om ca … Continue reading

Posted in Pilegrimstur | Tagged , , , | 1 Comment