Landet som spises opp

Siden seksdagerskrigen i 1967 har israelske bosettere spist seg inn på den okkuperte vestbreddene i strid med alle internasjonale lover. Israelere som flytter inn på VKart2estbredden får leie hus til 1/3 av markedspris, troche de får lavere skatt, medical og gratis skole og sykehus.  Infrastrukturen isolerer palestinske områder og det bygges som om de ikke eksister. Har man ikke papirer på at en eier huset- noe som mange ikke har pga krig og flukt – kan huset deres rives uten kompensasjon. 9000 hus er revet bare i Jerusalem de siste årene.

At språk er makt kan Zakaria Odeh i den palestinsk menneskerettsorganisasjonen http://www.civiccoalition-jerusalem.org  fortelle. Nå begynner de israelske bosetterene å kalle de fortrengte palestinere for bosetter i det landet de har okkupert.

Når vi ser på kartet ser vi at de er i ferd med gjøre det slik. Men vi gir aldri opp håpet om at vi også kan bli sett på som likeverdige mennesker med rettigheter og trygget sammen med alle som bor her.

DSCF9585

Zakarias viser her fram det blå Passet alle palestinere må ha.

This entry was posted in Pilegrimstur. Bookmark the permalink.

One Response to Landet som spises opp

Leave a Reply

Your email address will not be published.