SMM

SMM står for Samarbeidsråd for Menighet og Misjon. I kveld hadde vi møte i SMM i Tunsberg bispedømme. Jeg har sittet som representant for Tibetmisjonen i alt 10 år nå. Først 4 år i Sør-Hålogaland bispedømme den gang jeg var prest i Alstahaug og nå 6 år i Tunsberg.  I kveld takket jeg for meg og tar en pause fra vervet.

Før i dag ble det litt planlegging. Har fått noen gode råd fra tidligere kollegaer i Kirkens Nødhjelp – jeg jobbet der i 6 år på 80-tallet – om hvem jeg kan kontakte i Syria.  Greit  å få kontakter siden jeg aldri har vært på de kanter tidligere.

This entry was posted in Pilegrimstur and tagged , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to SMM

Leave a Reply

Your email address will not be published.