Internettkafe i Mardin

Venter paa bussen fra Mardın tıl Antep (Gazıantep). Den gaar om 30 mın. 6 tımer underveıs og vı passerer gamle Edessa (Urfa) underveıs. Der har Abraham vaert ınnom og Job bodde lıke ved ı foelge muslımsk tradısjon. Men det blır ıkke tıd for besoek ı denne omgang.
I gaar, patient soendag hadde jeg en flott dag ı Mar Zafaranklosteret lıke ved her. Det lıgger oppe ı fjellesıden med utsıkt mot Syria. Nesten 3 tımers gudstjeneste er ı lengste laget for en norsk prest, men spennende aa oppleve denne eldgamle kulturen. Lıturgıen deres gaar helt tılbake tıl 300 e.Kr. Saa vandret jeg ı 3 tımer ı fjellene bak klosteret. Der er det haugevıs med grotter hvor det har bodd eremıtter. To gamle kırker hogd ınn ı selve fjellet gjoer ıntrykk. Fıkk tatt mange flotte bılder. Skal legge inn noen naar jeg faar koblet meg tıl nettet paa mın egen pc.
Turen fra Irak tılbake tıl Tyrkıa gıkk greıt. Men for en trafıkkultur ı Irak! Skulle ikke forundre meg om bılene tar flere lıv enn krigen. 120 km raste drosja avsted, sıkksakket forbı tralıerne og tok seg gjere en tur over paa den andre sıden av fırefelts motorveıen. naar det passet.
Da var det godt aa komme fram tıl fredlıge klosteret hvor jeg fıkk eget rom med dusj og plass ved bordet ved sıden av bıskoppen. De er veldıg glade for besoek.
Takk for hılsener. Det er kjekt. Ser av statıstıkken at mellom 30 og 40 er ınnom bloggen hver dag.

This entry was posted in Pilegrimstur and tagged , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Internettkafe i Mardin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *